Organisaties

Een organisatie bestaat eigenlijk gewoon uit een groep individuen. Ze hebben iets nodig dat hen bindt. Rituelen zorgen voor het boeien en binden van medewerkers. Zo wordt een groep individuen een hecht collectief.

VOORBEELDEN

  • Start-up: een eigen startschot creëren
  • Fusie: krachten en talenten erkennen, letterlijk smeden van banden
  • Wissel van functie: een nieuwe stoel samenstellen met intenties en verworvenheden
  • Levendig klinken op resultaten: Walk of Fame met portretten en verwezenlijkingen
  • Pensionering en afscheid: de cirkel sluiten en doorgeven

Wil je kantelmomenten op een verbindende en gedragen wijze vormgeven? Laat ons samen zoeken naar een passend ritueel, dat beklijft en blijvend resultaat geeft.